Hiša je bila od leta 1856 v lasti Philippa Wolfa. Hišo po očetu in materi  leta 1905 deduje Hugova najmlajša sestra Adrienne Koršič, po njej pa leta 1923 njen sin Oton Koršič. Leta 1932 hiša s posojilno listino preide v last Herberta in Walterja Waschnagga, vendar jim je bila lastninska pravica 1943 odvzeta s strani nemših oblasti. Stavba je bila leta 1950 nacionalizirana, v njej je bil od leta 1953 sedež Glasbene šole Slovenj Gradec, vse do leta 2010, ko se v njej uredi spominska razstava o življenju in delu skladatelja Huga Wolfa.