Dokumentacijski in informacijski center

Koroški pokrajinski muzej je ob ureditvi prostorov muzeja Huga Wolfa v skladateljevi rojstni hiši na Glavnem trgu 40 v Slovenj Gradcu in ob postavitvi stalne razstave dokončno uredil tudi arhiv Huga Wolfa. Muzej je gradivo pridobival postopoma med letoma 1997 in 2010, zato je razdeljen na tri dele.

Najpomembnejši del arhiva predstavlja Wolfov slovenjgraški arhiv Jožeta Leskovarja, ki je bil pridobljen leta 2003. V njem je zbrano tudi gradivo, ki ga je med drugo svetovno vojno zbiral Hans Wamlek, na podstrešju hiše na Ptuju pa ga je leta 1989 našel Jože Leskovar. Obsega devet škatel fotografskega materiala, originalnih dokumentov, zapisov o življenju Huga Wolfa, originalno korespondenco članov dunajskega Društva Huga Wolfa, notne izdaje, literaturo o skladatelju, itd.

Drugi del je muzej pridobil iz arhiva Glasbene šole Slovenj Gradec (fond iz časa ravnateljevanja Jožeta Leskovarja) ob obnovi rojstne hiše leta 2010. Arhiv obsega devet škatel vabil na dogodke, korespondenco ob pripravi dogodkov, fotografije s koncertov, dokumentacijo ob pripravi praznovanja 130-letnice rojstva Huga Wolfa leta 1990.

Tretji del arhiva sestavljajo fotokopije originalnih dokumentov, ki jih danes hrani Pokrajinski muzej Maribor.