Društvo Hugo Wolf
Slovenj Gradec

Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec je bilo ustanovljeno leta 1993. Prizadeva si za promocijo Wolfove glasbe v Sloveniji s spodbujanjem ansamblov in posameznih poustvarjalcev, da bi segali po Wolfovi glasbeni literaturi in jo uvrščali v svoje programe, predvsem pa uresničuje cilj, da bi Wolfova osebnost in delo v enaki meri kot je običaj drugod po svetu dobila veljavo in vstopila v zavest širše slovenske kulturne javnosti.

V Slovenj Gradcu je težišče programa društva že tradicionalno in prepoznavno z rednimi koncerti – večeri samospevov v rojstni hiši, mednarodno solopevsko šolo, ki jo že vrsto let uspešno vodi častna članica društva profesorica Breda Zakotnik s salzburškega Mozarteuma, z izdajami spominskih zapisov o Wolfu in edicijami prevodov Wolfovih pesmaric ter organizacijo mednarodnih muzikoloških simpozijev. Sedež društva je v rojstni hiši.

Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec
Glavni trg 40
2380 Slovenj Gradec
E-naslov: drustvo@hugowolf.si
Predsednica društva: Tanja Klančnik